Gift aan Citadelpark voor kinderen

Doe een gift aan Citadelpark voor kinderen
Via overschrijving op rekening nummer
BE93 0016 5271 2167
van Buurtcomité Citadelpark voor kinderen