Wat kunnen we samen doen?

WAT KUNNEN WE SAMEN DOEN?
Steun de acties van het buurtcomité.

HOE?
Maak de actie zichtbaar.
Hang de affiche aan je venster!

Steun ons manifest!
Onderteken ons manifest op onze website
www.citadelparkvoorkinderen.be
OF
bezorg ons het ingevulde antwoordformulier uit onze folder.

Maak vrienden en buren warm.
Download de brochure, het manifest, de affiche van onze website en verspreid ze onder vrienden en kennissen die het Citadelpark een warm hart toedragen.

Laat je horen bij problemen of overlast!

Verkeersonveiligheid?
Bel de Politie
Tel 09 266 69 48 (Algemeen Politiecentrum)

Lawaaioverlast?
Bel 101.

Geurhinder? Andere milieulachten? Bel of mail de Dienst Milieutoezicht
Tel 09 268 23 26 (kantooruren) -
milieutoezicht@gent.be
OF bel de Politie: 09 266 69 48

Sluikstorten?
Bel IVAGO op Tel 09 240 81 11

Indien bovenstaande niet zou lukken: bel of mail Gent Info: gentinfo@gent.be
Tel. 09 210 10 10

Stuur bij e-mailacties of briefwisseling een kopie naar citadelpark.voor.kinderen@gmail.com

Doe een gift aan Citadelpark voor kinderen

Via overschrijving op rekeningnummer
BE93 0016 5271 2167 (IBAN) GEBABEBB (BIC)
van Buurtcomité Citadelpark voor kinderen