Geld voor 29 nieuwe Gentse parken, maar niet voor Citadelpark

Artikel in De Standaard van 7 december 2013

Geld voor 29 nieuwe Gentse parken, maar niet voor Citadelpark

| bst
Er komen de volgende vijf jaar in totaal 29 heraangelegde of nieuwe parken en groene zones in Gent. Het stadsbestuur heeft daarvoor bijna 25 miljoen euro uitgetrokken. Voor de grote heraanleg van het Citadelpark is geen budget.

Honderd miljoen euro is nodig om het Citadelpark een serieuze make-over te geven. Dat bedrag werd in 2010 naar voor geschoven, samen met plannen om het grootste stadspark van Gent te vernieuwen. Het idee was om de Floraliahal opnieuw een glansrol te geven en open te maken.

Geschrapt

Eind 2011 werd een ontwerpbureau aangesteld om het Citadelpark te hertekenen. Het toenmalige stadsbestuur sprak over een termijn van tien jaar. De komende vijf jaar is er echter geen geld voor het park. Dat zei schepen van Openbaar Groen Tom Balthazar (SP.A) donderdag.

‘Gezien de budgettaire situatie moest er worden geschrapt. We hebben gekozen om voorlopig te investeren in buurten waar te weinig groen is’, zei Balthazar. ‘Het Citadelpark is vandaag al een prachtig park.’

Voor extra studiewerk is wel honderdvijftigduizend euro gereserveerd. Met kleinere ingrepen zoals het rooien van bomen en struiken wordt het park ook veiliger en frisser gemaakt.

Oude Dokken

Voor de aanleg van 29 parken en groenzones over de hele stad is er wel geld: 24,73 miljoen. Staan onder andere op de agenda voor een (her)aanleg voor 2019: het Bloemekesparkhet Trambrugpark in het Rabot, twee nieuwe parken in de Oude Dokken, een heraanleg van het Baudelopark en de Begijnhofdries en het Buffalopark aan het oude Ottenstadionen het Porrepark in Gentbrugge.

Winter nachtmerie

Artikel en fotoset in Het Nieuwsblad on-line:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLDVA_20121207_003

GENT - De eerste sneeuw viel deze nacht over de groene heuvels van het Citadelpark. Menig kinderhart ging sneller slaan. De slee werden vanonder het stof gehaald. Moonboats werden vast geknoopt… Jammer maar helaas, de sneeuw was van een bedenkelijke kwaliteit.

Dat weerhield de leerlingen van basisschool Van Monckhoven echter niet om toch richting park te trekken richting slee heuvel. Daar poseerden zij gewillig voor de lenzen van een duo fotografen. De sleeheuvel is tot hun ontsteltenis nog steeds bezaaid met grafmonumenten uit een ver Track verleden. De leerlingen willen met hun boze blikken benadrukken dat ze die marmeren klompen niet waarderen op deze plaats. Laat de boodschap duidelijk zijn, deze kinderen waarderen kunst, maar hadden graag een snelle heroriëntering van dit bombastisch werk… Ze hopen dat het S.M.A.K. en het stadsbestuur héél snelle beslissingen durven nemen, want wie weet is de volgende winterprik wel beladen met kwaliteitsvolle sneeuw….

 

Citadelpark strenger voor inrijdend verkeer

De Gentenaar, VRIJDAG 17 FEBRUARI 2012, 03U00
AUTEUR:BERT STAES

OVER ENKELE WEKEN WORDT DE NIEUWE REGELING AL INGEVOERD

Citadelpark strenger voor inrijdend verkeer

GENT - Vrachtwagens en auto’s mogen binnenkort enkel nog langs de hoofdingang aan de Van Rysselberghedreef het Citadelpark inrijden – om bijvoorbeeld leveringen uit te voeren aan het ICC – en niet meer langs de andere kanten.

De toegangsweg aan de kant van het Smak wordt daarvoor over enkele weken aangepast aan zware vrachtwagens. Dat heeft schepen Tom Balthazar (SP.A) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Tine Heyse (Groen). De maatregel komt er op vraag van de buurtbewoners die het voortdurende af- en aanrijden van leveranciers van het ICC hadden aangeklaagd bij het stadsbestuur op een knelpuntenwandeling door het Citadelpark.

‘De opleggers en zware vrachtwagens die goederen leveren aan het populaire congrescentrum zorgen voor een exponentiële toename aan overlast en onveiligheid voor de bewoners en gebruikers van het park’, zegt het actiecomité Citadelpark voor Kinderen. ‘Het gaat om een industriële activiteit die niet thuishoort in een park.’

Een Nederlands architectenbureau is momenteel bezig met een groter ontwerp voor een ingrijpende transformatie van het Citadelpark. Die zou over ongeveer tien jaar afgerond moeten zijn.

Leefbaarder

‘Maar we willen op kortere termijn al enkele ingrepen doen om het park leefbaarder te maken voor de buurt’, zegt Balthazar. ‘Om de toegang langs de Van Rysselberghedreef open te stellen voor het zwaardere verkeer moeten er nog enkele kleine aanpassingen gedaan worden aan de boordsteen en enkele paaltjes. Maar over enkele weken moet het mogelijk zijn om het systeem in te voeren.’

Persbericht Citadelpark voor kinderen

Het buurtcomité ‘Citadelpark voor Kinderen’ stelt haar actieplan voor.

Het buurtcomité ‘Citadelpark voor Kinderen’ ijvert voor de opwaardering van het Gentse Citadelpark en wil haar stem laten horen in de ontwikkeling door de stad van het masterplan voor het Citadelpark. Naar aanleiding van de ontmoeting van het stadsbestuur met de buurt op 10 december stelt het buurtcomité haar actieplan voor.

Een vertegenwoordiger van het buurtcomité zegt:

“We staan met ruime steun in de buurt klaar met voorstellen om de actuele knelpunten in het Citadelpark aan te pakken en om in dialoog te treden met het stadsbestuur over de herontwikkeling van het park in het kader van het masterplan voor het park”.

 Wie zijn wij?

 ‘Citadelpark voor Kinderen’ is een recent opgericht buurtcomité van geëngageerde buurtbewoners en gebruikers van het Citadelpark. Velen wonen in de buurt van het park en volgen de ontwikkelingen in het park dan ook van dichtbij. De actiegroep tracht vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen tot de noodzakelijke en dringende opwaardering van het Citadelpark, met bijzondere aandacht voor de belangen van de  kinderen. De naam van de groep is de expressie van een doel: als het park veilig en goed is voor kinderen (de zwakste van alle parkgebruikers) dan het zal ook zeker goed zijn voor alle buurtbewoners, jong en oud, en andere gebruikers die van overal in en buiten de stad komen.

De actiegroep heeft een ruime steun zoals blijkt uit de succesvolle folder-, affiche- en handtekeningencampagne. De “groene ballonnen” kleuren de wijk sinds weken.

 Wat zijn onze korte termijndoelstellingen ?

 Het Citadelpark vormt een parkgebied in het gewestplan en is een beschermd landschap. De actiegroep wil dan ook dat in het park geen verkeer of parkings meer worden toegelaten en dat een halt wordt toegeroepen aan elke andere overlast.  De  exploitatie van cateringbedrijven in de Floraliën- en Azaleahal zorgt voor overlast en het daarmee gepaard gaand (vracht)verkeer zorgt voor verkeersonveiligheid en geluidshinder. De actiegroep klaagt deze overlast aan en heeft een milieuklacht ingediend. Concrete vooruitgang op het terrein is hoogdringend om te vermijden dat er verkeersslachtoffers zouden vallen. De actiegroep verzet zich ook tegen de organisatie van mega-evenementen in het park. Hun grote logistieke impact is nefast voor het park en overstijgt de draagkracht van de buurt.

 Wat is onze langetermijnvisie?

Het buurtcomité wil op langere termijn van het Citadelpark een waardevol stadspark maken.

Gevreesd wordt immers dat in het masterplan van de Stad  teveel aandacht zal gaan naar de uitbreiding van allerlei functies die de essentiële parkfunctie zullen verdringen, met risico’s voor de draagkracht van de buurt.
De actiegroep wil er geen twijfel over laten bestaan dat de parkfunctie voor haar absoluut dient te primeren bij de herontwikkeling van het park en de opmaak van de plannen terzake.

Streefdoel is de realisatie van een volledig verkeersvrij park waarin op een veilige en aangename manier door jong en oud kan worden gespeeld, gewandeld,… .  Bedrijfsuitbatingen of mega-evenementen horen volgens de actiegroep in geen geval thuis in het park.

De functies (in de gebouwen) in het park dienen parkondersteunend te zijn. Een verdere uitbreiding van de bestaande functies, met uitzondering van de museale functies ,is voor de actiegroep onmogelijk te verzoenen met de uitbouw van de parkfunctie.

Kleinschalige evenementen die geen schade brengen aan het park zijn wel in beperkte mate mogelijk. Evenmin heeft de actiegroep een probleem met een tijdelijk en eenmalig event zoals de Zesdaagse, als de organisatie en de Stad Gent ook rekening houden met de draagkracht van de buurt en het bescherming van het park.

Een afvaardiging van het buurtcomité werd in oktober door de Vlaamse Bouwmeester uitgenodigd om de keuze van de ontwerper die het masterplan zal uitwerken, bij te wonen en haar opinie te geven.
Het buurtcomité heeft haar manifest klaar om in overleg te treden met het weerhouden architectenbureau.

Zie ook:
www.citadelparkvoorkinderen.be/steun/Het Citadelpark door Citadelpark voor kinderen.pdf
www.citadelparkvoorkinderen.be/steun/Tien punten plan Citadelpark – v1_00.pdf

http://youtu.be/kqwl91tqu5o

Contact:
citadelpark.voor.kinderen@gmail.com
www.citadelparkvoorkinderen.be
www.facebook.com/Citadelpark.voor.kinderen