Succes speeltuin

De nieuwe speeltuin is nog maar pas open – de officiële opening is pas gepland op 29 juni – en blijkt al een groot succes. De speeltuin wordt druk bezocht door mensen uit de buurt en daarbuiten. Het grote leeftijdsverschil is opvallend: studenten, ouders met kleine kinderen, jeugd, … Iedereen vindt de weg. Hieruit kunnen we alleen maar besluiten dat er duidelijk nood was aan een gevarieerd speelplein.

De Azalea-speeltuin (genoemd naar de voormalige Azaleaparking) is een mooie, open plek in het park. De speeltuin zorgt voor een dynamiek bij het binnenkomen in het park. Wat een verschil met een aantal maanden geleden toen de plek gedomineerd werd door grote vrachtwagens, bestelwagens en auto’s.

Het is ook leuk vast te stellen dat de spelende kinderen de andere parkprogramma’s (rustplaats, verpozen, wandeling, …) van het klassieke park niet verstoren.

De plaats lijkt goed gekozen. Waarom deze plaats ook niet behouden in het masterplan van de heraanleg? Een punt van discussie voor de volgende klankbordvergadering? De Floraliënhal zou dan een perfect verlengstuk kunnen zijn …

In het masterplan is een nieuwbouw met verschillende verdiepingen ter vervanging van het huidige “Casino”-gebouw gepland. Of dit een goede keuze is, stelt Citadelpark voor Kinderen zeer in vraag.

2 thoughts on “Succes speeltuin

  1. Het was een leuke zaternamiddag met de opening van de speeltuin. Veel jonge ouders met kleine kinderen, maar ook veel volk dat het speelpleinstadium al voorbij is met de kinderen. Dus het zit goed met de locatie van die speeltuin. Houden zo ! De plaats van de oude speeltuin werd al netjes ingezaaid met gras met dank aan de Groendienst. We winnen eindelijk enkele vierkante meters groen op al dat beton in het park ! En het Citadelpark wordt weer een stukje “autoluwer”. Er is nog werk voor Citadelpark voor Kinderen in de rest van het park, opdat het een echte “tuin voor de buurt” zou worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>