Persbericht Citadelpark voor kinderen

Het buurtcomité ‘Citadelpark voor Kinderen’ stelt haar actieplan voor.

Het buurtcomité ‘Citadelpark voor Kinderen’ ijvert voor de opwaardering van het Gentse Citadelpark en wil haar stem laten horen in de ontwikkeling door de stad van het masterplan voor het Citadelpark. Naar aanleiding van de ontmoeting van het stadsbestuur met de buurt op 10 december stelt het buurtcomité haar actieplan voor.

Een vertegenwoordiger van het buurtcomité zegt:

“We staan met ruime steun in de buurt klaar met voorstellen om de actuele knelpunten in het Citadelpark aan te pakken en om in dialoog te treden met het stadsbestuur over de herontwikkeling van het park in het kader van het masterplan voor het park”.

 Wie zijn wij?

 ‘Citadelpark voor Kinderen’ is een recent opgericht buurtcomité van geëngageerde buurtbewoners en gebruikers van het Citadelpark. Velen wonen in de buurt van het park en volgen de ontwikkelingen in het park dan ook van dichtbij. De actiegroep tracht vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen tot de noodzakelijke en dringende opwaardering van het Citadelpark, met bijzondere aandacht voor de belangen van de  kinderen. De naam van de groep is de expressie van een doel: als het park veilig en goed is voor kinderen (de zwakste van alle parkgebruikers) dan het zal ook zeker goed zijn voor alle buurtbewoners, jong en oud, en andere gebruikers die van overal in en buiten de stad komen.

De actiegroep heeft een ruime steun zoals blijkt uit de succesvolle folder-, affiche- en handtekeningencampagne. De “groene ballonnen” kleuren de wijk sinds weken.

 Wat zijn onze korte termijndoelstellingen ?

 Het Citadelpark vormt een parkgebied in het gewestplan en is een beschermd landschap. De actiegroep wil dan ook dat in het park geen verkeer of parkings meer worden toegelaten en dat een halt wordt toegeroepen aan elke andere overlast.  De  exploitatie van cateringbedrijven in de Floraliën- en Azaleahal zorgt voor overlast en het daarmee gepaard gaand (vracht)verkeer zorgt voor verkeersonveiligheid en geluidshinder. De actiegroep klaagt deze overlast aan en heeft een milieuklacht ingediend. Concrete vooruitgang op het terrein is hoogdringend om te vermijden dat er verkeersslachtoffers zouden vallen. De actiegroep verzet zich ook tegen de organisatie van mega-evenementen in het park. Hun grote logistieke impact is nefast voor het park en overstijgt de draagkracht van de buurt.

 Wat is onze langetermijnvisie?

Het buurtcomité wil op langere termijn van het Citadelpark een waardevol stadspark maken.

Gevreesd wordt immers dat in het masterplan van de Stad  teveel aandacht zal gaan naar de uitbreiding van allerlei functies die de essentiële parkfunctie zullen verdringen, met risico’s voor de draagkracht van de buurt.
De actiegroep wil er geen twijfel over laten bestaan dat de parkfunctie voor haar absoluut dient te primeren bij de herontwikkeling van het park en de opmaak van de plannen terzake.

Streefdoel is de realisatie van een volledig verkeersvrij park waarin op een veilige en aangename manier door jong en oud kan worden gespeeld, gewandeld,… .  Bedrijfsuitbatingen of mega-evenementen horen volgens de actiegroep in geen geval thuis in het park.

De functies (in de gebouwen) in het park dienen parkondersteunend te zijn. Een verdere uitbreiding van de bestaande functies, met uitzondering van de museale functies ,is voor de actiegroep onmogelijk te verzoenen met de uitbouw van de parkfunctie.

Kleinschalige evenementen die geen schade brengen aan het park zijn wel in beperkte mate mogelijk. Evenmin heeft de actiegroep een probleem met een tijdelijk en eenmalig event zoals de Zesdaagse, als de organisatie en de Stad Gent ook rekening houden met de draagkracht van de buurt en het bescherming van het park.

Een afvaardiging van het buurtcomité werd in oktober door de Vlaamse Bouwmeester uitgenodigd om de keuze van de ontwerper die het masterplan zal uitwerken, bij te wonen en haar opinie te geven.
Het buurtcomité heeft haar manifest klaar om in overleg te treden met het weerhouden architectenbureau.

Zie ook:
www.citadelparkvoorkinderen.be/steun/Het Citadelpark door Citadelpark voor kinderen.pdf
www.citadelparkvoorkinderen.be/steun/Tien punten plan Citadelpark – v1_00.pdf

http://youtu.be/kqwl91tqu5o

Contact:
citadelpark.voor.kinderen@gmail.com
www.citadelparkvoorkinderen.be
www.facebook.com/Citadelpark.voor.kinderen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>