Uit ‘Nieuwjoars Brief Pierke Pierlala 2012″, Gent 15den zjanuwoare van 2012

D’uugpuurte wor ne va et vient veur gruute kamioens
Een loadkoaije veur tientonners in ‘t Center es toch veur niets van doens.
‘t Verkier uit ‘t Citadelpark es nog altijd nie geweerd
En overal stoan d’er in Gent op de trottoirs auto’s geparkeerd.

 

(met dank aan Pierke en Marleen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>