Wist je dat…

… de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de stad Gent (GECORO), adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Gent? Wist je dat deze commissie op 2 oktober 2012 beraadslaagde over de ontwerpgrammatica voor het Citadelpark? Wist je dat het verslag van deze vergadering consulteerbaar is via de website van de stad Gent (via deze link)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>