Realisaties en tussentijdse evaluatie

Net voor de zomervakantie ontvingen we van het stadsbestuur een stand van zaken in verband met de kortetermijnmaatregelen in het Citadelpark. We overlopen punt per punt.

Het stadsbestuur meldt het afschaffen medio mei van de Azaleaparking, het invoeren van een parkeerverbod in het volledige park, het aanmanen van alle organisaties in het park om niet meer in het park te parkeren. Ten slotte gaat de politie over tot het verbaliseren van foutparkeerders. Het afschaffen van de parking  is inderdaad gerealiseerd.  ’Citadelpark voor kinderen’ rekent erop dat de parking ook in de toekomst afgeschaft blijft: betonblokken zijn immers (nog) geen structurele oplossing en even snel weggehaald als geplaatst. We hopen op een consequent en volgehouden verbaliseren van foutparkeerders dat hen op korte maar ook op langere termijn afschrikt.

In verband met het weren van het autoverkeer uit het park heeft het stadsbestuur de bedoeling om laden en lossen voor ICC, SMAK en de cateraar voorlopig via de van Rysselberghedreef / Hofbouwlaan te organiseren. Voor laden en lossen van GourmetInvent plant het stadsbestuur vanaf eind 2012 een poort in de wand van de Floraliënhal zodat laden en lossen via de parking van het SMAK en de vloerplaat van de vroegere hal zes kan verlopen. Dit moet op termijn mogelijk maken dat de toegang via de Bergmansdreef afgesloten wordt. Verder onderzoekt GourmetInvent of de afvoer van klaargemaakte maaltijden via de ondergrondse parking kan. Voorlopig leveren vrachtwagens voor GourmetInvent zoveel mogelijk tussen zes en tien uur ’s morgens en krijgen alle bestelwagenchauffeurs de instructie om extra voorzichtig door het park te rijden. De stad wil ook werk maken van verzinkbare paaltjes: voorbereiding zou lopen, plaatsing ten vroegste vanaf halfweg 2013. Alle goede bedoelingen ten spijt, blijft de huidige situatie natuurlijk mijlenver verwijderd van het veilige park zonder enig autoverkeer – laat staan bestelwagen- en vrachtwagenverkeer – dat CPVK voor ogen heeft. Twintigtonners verdwijnen uit het park, vervolgens verschijnen bestelwagentjes uit een circuit van kleine cateraars die niet allemaal even voorzichtig door het park zullen rijden, maar die ongetwijfeld wel extra externe trafiek in het park veroorzaken.  Bestelwagens en vrachtwagens blijven momenteel circuleren.  Rond de paaltjes blijven er nog veel vragen. Blijven vooralsnog zoek: de korte termijn, sluitende maatregelen en veiligheid.

In verband met de tijdelijke invulling van de Azaleaparking tot speelzone hoopt de stad de aanvraagprocedure en het openbaar onderzoek af te ronden tegen eind 2012 om daarna tot de herinrichting tot speelzone over te kunnen gaan. De stad wil de bestaande verharding zo veel mogelijk uitbreken.  Pannakooi, basketbalpaal en pingpongtafel moeten wel op verharding geplaatst worden. Op de plaats van de huidige speeltuin zal gras worden gezaaid.  Een verkeersvrij, veilig, groen park blijft voor ‘Citadelpark voor kinderen’ ook op dit punt het belangrijkst.  De beloofde speeltuigen zijn de kers op de taart, maar niet de taart.  ’Citadelpark voor kinderen’ pleit m.a.w. allereerst voor een verkeersvrij, veilig park en vervolgens voor speelmogelijkheden voor kinderen uit alle leeftijdscategorieën.

De stad stelt voor  een extra afvalkorf te plaatsen aan de Erekoer.  Slechts één? Na de herinrichting van de Azaleaparking zwermen de picknicktafels uit over het park: één aan het ICC, één op het grasveld naast de rozentuin, drie op de grasvelden tussen Erekoer en de huidige speeltuin.

Invoering van het halvedagparkeren in de Leopold II-laan, in de verbindingsstraten tussen Leopold II-laan en Kortrijksesteenweg, de Fortlaan en de Parklaan, verlaagt de parkeerdruk in de buurt.

Aan de organisatoren  van evenementen legt de stad maatregelen op om het autoverkeer zo veel mogelijk uit het park te weren.  Het ICC promoot op zijn website de parkings onder het Sint-Pietersplein en onder het station. CPVK blijft waakzaam.

Verhoogd toezicht in het park’ betekent de facto dat de gemeenschapswachten één maal per week in het park zullen langslopen. Alle beetjes helpen, maar één maal per week blijft toch mager. Meldingen kunnen doorgegeven worden via gemeenschapswacht@gent.be of 09 268 82 00.  Doen!

 

Infobeurs Citadelpark: Wandeling Kinderen

door Álvaro, 12 j. – Onze groep bestond uit 9 kinderen, 2 ouders, 1 architect van het on twerpteam, 3 scoutsleiders en 1 mevrouw van de stad Gent.
We begonnen onze toer aan de speeltuin, daar kwamen we tot de conclusie dat de speeltuin veel te klein was en er te weinig plaats was voor de scouts die er hun 4-uurtje uitdelen. We vonden ook dat de speeltuin alleen voor kleine kinderen was en dus wilden we ook speeltuinen voor ouderen zoals bv. een slingerbaan of een draaiende ligzetel of een touwenparcours. Vervolgens gingen we naar het grasveld tegenover het dierenasiel, daar was er het probleem dat het er vol lag met hondenstront, we vroegen een oplossing aan de architect en die zei dat hij er een oplossing voor zal zoeken. Toen gingen we naar het grasveld met de laaghangende boom, daar was het moeilijk een oplossing voor te zoeken, dus besloten we het zo te laten. Er waren een paar jongens die graag basket wilden spelen en ze hadden een petitie gemaakt van ongeveer 200 handtekeningen van mensen die hen steunden voor een basketveld in het park. Zij wilden het daar op het grasveld bij de laaghangende boom, wat stom is, want het past totaal niet in de omgeving! Toen kwamen we bij de bekende Azaleaparking. We waren heel blij te horen dat die ging verdwijnen en dat er een Pannakooi en pingpongtafels kwamen. Ook vonden we dat er in de Floraliënhal een speelruimte kon komen voor in de winter of als het regende of gewoon koud was, we dachten er ook aan om er een indoor voetbal- basketbalveld van te maken. Aan de kiosk vonden we dat die gerenoveerd moest worden, spijtig genoeg zeiden ze dat het waarschijnlijk te duur ging zijn. Toen kwamen we terug aan in het ICC en waren we blij dat we onze mening hadden gezegd over het Citadelpark.

Infobeurs Citadelpark

Op zaterdag 17 en zondag 18 maart organiseerde Stad Gent samen met alle actoren in het Citadelpark een infobeurs in het ICC-gebouw. Over het opzet en de verstrekte informatie op de beurs waren de meningen divers. Naast heel wat historische documentatie en info over huidige en toekomstige projecten in en rond de gebouwen van het park, werden ook de plannen voor de vernieuwing voorgesteld. Daarnaast kon men zich voor verschillende themawandelingen inschrijven. Wij van het Citadelpark voor Kinderen waren er uiteraard bij. De wandeling over duurzaam parkbeheer was voor velen een openbaring. De vertegenwoordigers van de Groendienst wisten hun passie voor de natuur en voor het park goed over te brengen. Het park werd voor wie de wandeling volgde een boeiende ecologische machine, met grasperken voor sport en spel, met bladzones waar de natuur haar gang kan gaan (zodat geen tonnen bladeren met vrachtwagens moeten afgevoerd worden). Bovendien is de Groendienst onze bondgenoot in de visie die we hebben voor een mens- en natuurvriendelijk park. Hun werk wordt namelijk door auto’s al te vaak onmogelijk gemaakt of zelfs vernield.
Over de parking en de speeltuin kon iets worden gezegd, maar over de gebouwen werd vooral gezwegen. Een gids van Gandante nam ons mee naar het Kuipke. Er werden een aantal anekdotes over het Kuipke en de wielersport verteld. Algauw werd duidelijk dat de gids niet op de hoogte was van de geluidsoverlastproblemen bij evenementen. Een paar nieuwe interessante weetjes: je kan het Kuipke huren voor 5000 euro. Hiervoor mag je eender welk evenement organiseren, de wielerpiste gebruiken om te fietsen mag niet?! Van de twee wielerpistes voldoet geen van beide volledig: de piste aan de Watersportbaan is een olympische piste – 250 m, maar is slechts gedeeltelijk overdekt. De piste in het Kuipke is volledig overdekt, maar beschikt niet over de correcte olympische afmetingen. De stad kiest nu resoluut voor een dure renovatie van het Kuipke. Tijdens de cultuurhistorische wandeling kregen we de kans van gedachten te wisselen met de ontwerpers van het masterplan en twee journalisten. Die bleken perfect op de hoogte van ons tienpuntenplan. Het cultuurhistorische verhaal bevatte jammer genoeg fouten, die gelukkig door de aanwezige buurtbewoners werden rechtgezet. We onthouden echter vooral de positieve zaken. De stad zou op korte termijn met de middelen die er zijn een aantal concrete verbeteringen willen doorvoeren in het park.

Reactie korte termijn plan stadsbestuur

Het stadsbestuur wil op korte termijn een aantal zaken in het park verbeteren. Op basis van het 10-puntenplan van Citadelpark voor Kinderen en op basis van de knelpunten die naar boven kwamen tijdens de wandeling door het park met de buurtbewoners op 10 december 2011, stelde het stadsbestuur een actieplan op waarover wij op 2 maart 2012 werden ingelicht. Citadelpark voor Kinderen, uiteraard blij met dit initiatief, reageerde op dit positieve nieuws met een aantal vragen, kanttekeningen en bedenkingen die half maart per brief aan het stadsbestuur werden overgemaakt. Onze steeds terugkerende vraag ‘wat is de uitvoeringstermijn van dit alles?’ en onze bedenkingen bij het voorstel om de cateraar via een alternatieve route te ontsluiten en de speeltuin te verplaatsen naar de Azaleaparking kregen gehoor. Op 27 maart werden we uitgenodigd voor een boeiend ronde tafelgesprek met de verschillende betrokken stadsdiensten en een vertegenwoordiging van het ICC en de cateraar. Het voorgestelde actieplan werd punt voor punt doorgenomen en besproken. Hieronder volgt onze samenvatting van de besproken items.
1. Geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer door het park. Net zoals Citadelpark voor Kinderen ziet het stadsbestuur het gemotoriseerde verkeer in het park als belangrijkste knelpunt. Hoofdoorzaak van de verkeersoverlast zijn de toeleveringen aan het ICC, het Kuipke en de cateraar via de Leopold II-laan. Deze leveringen zullen nog dit jaar aan de oostzijde van het ICC worden georganiseerd, via de Van Rijsselberghedreef (hoofdtoegang ICC) en via de weg die ten noorden aansluit aan de parking van het SMAK. Hiertoe zal het ICC enkele beperkte interne reorganisatiewerken uitvoeren. Deze alternatieve ontsluiting is een tijdelijke oplossing in afwachting van een duurzaam antwoord op lange termijn.
Alle toegangen tot het park worden nog voor de zomer met vaste paaltjes afgesloten om doorgaand verkeer door het park onmogelijk te maken. Bestemmingsverkeer blijft echter wel (tijdelijk) vereist voor het dierenasiel via de toegang hoek Fortlaan-Parklaan en voor het ICC en de cateraar via de Van Rijsselberghedreef en via de parking van het SMAK.
2. Afschaffen van de Azaleaparking. De Azaleaparking wordt nog voor de zomer 2012 afgeschaft. De toegangen tot deze parking worden door middel van vaste paaltjes afgesloten.
3. Tijdelijke invulling van deze afgeschafte Azaleaparking met een kinderspeeltuin. De huidige speeltuin naast de Azaleahal wordt op korte termijn verplaatst naar de voormalige Azaleaparking. Voor deze werken is een plan, stedenbouwkundige vergunning en de toestemming van de Vlaamse administratie vereist. Bijgevolg wordt verwacht dat deze werken niet meer voor de zomer kunnen. Belangrijk is dat het verkeersvrije en veilige speelterrein voor kinderen van alle leeftijdsgroepen het nodige vertier zal bieden, en niet enkel voor de kleintjes zoals nu het geval is. Citadelpark voor Kinderen vraagt het speelterrein in te richten met respect voor de bestaande waardevolle parkomgeving. De groene parkruimte moet immers primeren boven eventuele speeltoestellen. De huidige speeltuin wordt terug parkruimte en krijgt een groene invulling.
4. Plaatsen van extra afvalkorven. Ivago zal binnenkort extra afvalkorven in het park plaatsen. Momenteel wordt onderzocht welk type van afvalkorven het best worden geplaatst en op welke locaties dit best gebeurt.
5. Invoeren van halve-dag-parkeren rond het park. Om de parkeerdruk van pendelaars te verminderen in de straten rond het park wordt nog voor de zomer halvedagparkeren ingevoerd in de straten rond het park (Leopold II-laan, Fortlaan, Parklaan) en de dwarsstraten tussen het park en de Kortrijksesteenweg.
6. Plaatsen van extra picknicktafels. Voor de zomer komen in het park enkele losse picknicktafels bij.
7. Het uitdunnen van de struiklaag in de winter 2012-2013
8. Betrekken van de buurt bij het beheer van het groen in het park. De buurtbewoners zullen nauwer betrokken worden bij het beheer van het groen in het park. Een concreet plan wordt uitgewerkt.
9. Verwijderen werfmateriaal (is gebeurd). Met uitzondering van de werfelektriciteitskast aan de Leopold II-laan werd al het werfmateriaal aan de Jules Bretondreef verwijderd. Daarnaast werd deze dreef met vaste paaltjes afgesloten voor het autoverkeer.
10. Er worden voorwaarden in verband met de organisatie van verkeer en parkeren systematisch opgenomen in de vergunningen voor evenementen in het park om onder meer parkeren van bezoekers en VIP in het park te verbieden, gebruik van openbaar vervoer te promoten, gebruik van de betaalparkings in de buurt (Sint-Pietersplein en Sint-Pietersstation) te promoten, etc.
Er komt een algemeen parkeerverbod in het park uitgezonderd tijdens de periode van de wielerzesdaagse in november. Tijdens de zesdaagse wordt parkeren voor ploegwagens en toebehoren toegelaten op de betonvlakte van de voormalige hal 6.
Om de lelijke betonvlakte aan het zicht te onttrekken zal deze tijdelijk, in afwachting van een definitieve herbestemming, omzoomd worden met een haag.
11. Er komt verhoogd toezicht in het park met de parkwachter van de stad.

Uitnodiging voorstelling van tentoonstelling TRACK aan de buurt

Ter info, SMAK wil de buurt graag inlichten door middel van een buurtpresentatie over TRACK

UITNODIGING
Exclusieve voorstelling van tentoonstelling TRACK aan de buurt
door Philippe Van Cauteren, artistiek directeur S.M.A.K.

maandag 26 maart om 20u ‘t Kuipke, Citadelpark

Beste bewoner van Citadel,
Deze zomer organiseert S.M.A.K. in samenwerking met Stad Gent de
internationale stadstentoonstelling TRACK.
TRACK loopt van 12 mei tot 16 september 2012 en toont werk van
actuele kunstenaars van verschillende nationaliteiten in zes Gentse
buurten. Ook in jouw buurt, Citadel, komen enkele kunstprojecten.
Nieuwsgierig? Speciaal voor iedereen die een nauwe band met Citadel
heeft, licht artistiek directeur Philippe Van Cauteren graag nu al
een tipje van de sluier. Zo leer je de projecten van de kunstenaars
die deze zomer even jouw nieuwe buren worden alvast kennen.

Meer info: www.track.be

Van harte welkom!

Meer informatie
Uitnodiging
Affiche

 

Agenda

  • Op het einde van de knelpuntenwandeling beloofde burgemeester Termont ons voor eind januari een reactie van het stadsbestuur. We wachten nog steeds.
  • Op 9 februari nodigde schepen van mobiliteit, Martine De Regge, ons uit voor een gesprek over de parkeer- en verkeersproblematiek in en rond het Citadelpark. Een verslag van dit gesprek leest u in onze volgende nieuwsbrief.


Tien voorstellen

Als bewoners van de wijk rond het Citadelpark zijn we blij dat er  voor deze groene stadslong een masterplan op stapel staat. Omdat de uitvoering van dit plan niet voor morgen is, stelden we aan het stadsbestuur een tienpuntenplan voor. Tien voorstellen die met beperkte financiële middelen gerealiseerd kunnen worden. Tien voorstellen die van het park opnieuw een veilige en aangename  stadstuin kunnen maken. Ons uitgangspunt: mini budget = maximum tevredenheid bij de gebruikers van het Citadelpark.
 

1. Maak het park verkeersvrij
Een parking en een toeleveringszone van een cateringbedrijf horen niet thuis in een park én beschermd landschap. De toelevering voor de catering van het ICC kan via de hoofdingang van het ICC gebeuren.

 
2. Schaf de Azaleaparking af
Deze parking wordt zelden of nooit door de buurtbewoners gebruikt. De Azaleaparking was bedoeld als tijdelijke parking.Organisatoren van evenementen kunnen een samenwerking aangaan met de betaalparkings in de buurt om (tijdelijke) parkeerproblemen te voorkomen.

3. Niemand parkeert in het park
Ook het personeel van de firma’s en organisaties die werken in het park parkeren buiten het park: op straat, in de parking van het ICC, …

4. Maximumsnelheid: 10 km per uur
Voor het allernoodzakelijkste minimumverkeer geldt een maximumsnelheid van 10 km/uur.

5. Beperk het aantal toegangswegen
Sluit zoveel mogelijk toegangswegen af.

6. Zet de paaltjes onmiddellijk terug
Zolang bovenstaande punten niet gerealiseerd zijn, moeten de gebruikers ervoor zorgen dat de paaltjes steeds teruggezet én vergrendeld worden door (een beperkt aantal) sleutelhouders.

 
7. Zorg voor een regelmatige politiepatrouille te voet of op de fiets of stel een parkwachter aan. Respect voor de groene stadslong kan op die manier afgedwongen worden: maximumsnelheid voor het minimumverkeer, zolang de Azaleaparking bestaat: parkeerticket verplicht – ook voor vrachtwagens en personeel, …

8. Zorg ervoor dat fietsers sowieso moeten vertragen aan de uitgang van het park, zeker wanneer ze richting station rijden.

9. Geef het park een grondige opknapbeurt en ruim het zwerfvuil regelmatig op
Al het werfmateriaal kan opgeruimd worden, verwilderde struiken en bomen kunnen een snoeibeurt gebruiken.Vraag Ivago wekelijks het zwerfvuil op te ruimen.

10. Maak het park speel-, sport- en babbelvriendelijk
Gezinnen, studenten, kinderen, gepensioneerden, … iedereen geniet van een proper grasveld en aangename banken om te picknicken en te keuvelen.
Met weinig middelen kunnen de ‘oude’ parking en het terrein van de gesloopte hal omgetoverd worden tot een rollerbladepiste en een basketbalveldje.  Stenen pingpongtafels zorgen voor nog meer speelplezier.

 

Knelpuntenwandeling

Op zaterdag 10 december stond er een massa volk onder de luifel van het ICC.  Er meldden zich 186 deelnemers voor de knelpuntenwandeling met Burgemeester en Schepenen. Het Stadsbestuur moest even bekomen van al die burgerzin.  We werden opgedeeld in groepen met telkens een schepen/de burgemeester en één of meerdere ambtenaren. De leden van het Buurtcomité verspreidden zich over zoveel mogelijk groepen. Op die manier konden we alle “klokken” over het Citadelpark horen. De opkomst van zowel ouderen, gepensioneerden en ook veel jonge gezinnen met kinderen weerspiegelde duidelijk de generatiewissel in de straten rond het Citadelpark.  Drie generaties parkgebruikers waren present om hun Citadelpark te verdedigen !

In alle groepen was de verzuchting te horen dat al het verkeer, de vrachtwagens van het cateringbedrijf en hun leveranciers, niet meer door de beugel kan.  Schepen De Regge moest tijdens haar uiteenzetting aan de kant voor een wagen die naar het hondenasiel reed.  Ook de Azaleaparking moest het ontgelden: zelden of nooit gebruikt door buurtbewoners en oorzaak van veel verkeer in het park en onveiligheid voor de parkgebruikers. Schepen Peeters toonde hierover zijn verbazing. Opdoeken die parking! Veel mensen wezen erop dat de paaltjes die doorgaand verkeer zouden moeten stoppen, altijd omver liggen,  soms zelfs een uur na (her)plaatsing. Schepen De Regge kon dit alleen maar bevestigen.  Ook de overlast door foutparkeerders aan het SMAK tot ver in de dreef is een bron van ergernis.

In de groep van Schepen Coddens vernamen we dat het dierenasiel nog voor minstens vijf jaar in het park blijft.  Voor een aantal mensen was dit positief nieuws. Zij appreciëren het contact met andere vrijwilligers en buurtbewoners dat gepaard gaat met het gaan wandelen met de honden. Wanneer het asiel verhuist naar de rand van de stad, zal het moeilijker bereikbaar zijn voor een aantal vrijwilligers.

Alle aanwezige politici verdedigden het Kuipke en minimaliseerden de verkeershinder veroorzaakt door het Kuipke.  Het argument dat de Zesdaagse van een volksfeest evolueerde naar een VIP-feest vond weinig gehoor.

Tenslotte maakten verschillende buurtbewoners opmerkingen over kleine, weinig bezochte, maar vaak zeer luidruchtige events.

De politici verwezen regelmatig naar het masterplan.  Vage verwijzingen echter, zonder concreet te worden: een transparanter park, zo klonk het, met opgefriste doorkijk, enz. Termijn op al dat nieuws? Niet voor morgen …

Voor alle aanwezige politici, ambtenaren en andere geïnteresseerden had het buurtcomité een tienpuntenprogramma opgesteld. Tien punten om het park op korte termijn en met weinig middelen leefbaarder en veiliger te maken in afwachting van het masterplan.

De  wandeling eindigde met een drink in … het ICC café.

Dit wil Citadelpark Voor Kinderen: geen verkeer in het Citadelpark; een park met groene dreven en  mooie grasperken.

Wist je dat het  Citadelpark 25 hectare groot is, waarvan vier hectare bebouwde oppervlakte, zestien hectare groen en vijf hectare verharde weg? De moeite waard dus om ons als Buurtcomité en als Gentenaar in te zetten voor het behoud van en respect voor deze groene stadslong!